HUG styrelse

Vi förmedlar hjälpmedel från Sverige till länder där hjälpmedel ännu inte är praxis och undervisar patienter, sjukgymnaster och vårdpersonal i hur hjälpmedlen används och hur kunskaperna förs vidare. Teamet undervisar även i förflyttningsteknik, Basal Kroppskännedom och fysisk aktivitet.

Hjälpmedel utan Gränser är en religiöst och politiskt obunden, icke vinstdrivande ideell förening. Hjälp till självhjälp är vårt ledord.

Kristina Kindblom

Kristina Kindblom

Ordförande

Legitimerad sjukgymnast.
Disputerade 2009, Karolinska Institutet (KI), Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (BK), högskolekompetens i pedagogik. Arbetar deltid på KI och har en gästprofessur på PIMS där hon undervisar i rörelsemedvetenhet, kommunikation, BK och kvalitativ forskningsmetod. Kristina är koordinator för lärar- och studentutbyte mellan KI och PIMS sjukgymnastutbildning sedan 2013/2014.

Carina Ursing

Carina Ursing

Suppleant

Legitimerad Läkare.
Carina disputerade 2004, Karolinska Institutet, specialist/överläkare i Internmedicin, Diabetologi och Endokrinologi, högskolekompetens i pedagogik. Carina har ett forskningsuppdrag som genererat ett diabetesscreeningprojekt och en diabetesklinik på samma universitet för att minska komplikationer såsom blindhet och amputationer.

Helene Lidström

Helene Lidström

Vice ordförande

Legitimerad arbetsterapeut.
Disputerade 2011 vid Karolinska institutet där hennes avhandling handlade om Nyttan av hjälpmedel och främst för barn och ungdomar med rörelsehinder. Anställd som universitetslektor på Avd. för arbetsterapi, Inst. för samhälls- och välfärdsstudier vid Linköpings universitet där hon undervisar och forskar. Forskningsområde kring behov av anpassningar och stöd i skolan för elever som inte når utbildningsmålen, där anpassning och stöd ofta är någon typ av hjälpmedel.

Ulla Wiberg

Sekreterare

Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1993. Ulla vikarierar på Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram i förflyttning vid behov.
Bor och verkar på äldreboende i Fårösund, norra Gotland.
En av Ullas visioner är att bidra med en bit av sig själv till andra människor som behöver hjälp och stöd.

Björn Granberg

Björn Granberg

Webbutvecklare

Doktorand.
Arbetar med Cirkulär Ekonomi på Institutionen för Industriell och ekonomisk utveckling på Linköpings universitet.