Hjälpmedel från ett äldreboende till ett annat

Ordförande och vice ordförande Helene och Kristina hämtar några rullatorer som skänkts av ett äldreboende i Nacka. De har nu levererats till ett äldreboende i Moçambique där det inte fanns några förflyttningshjälpmedel tidigare annat än i form av träkäppar. Stora och små donationer kommer till stor nytta på sin slutdestination.