Historik och vision

Sedan 2009 har Kristina Kindblom och Carina Ursing arbetat på Pravara Institute of Medical Science (PIMS). Då nästan inga hjälpmedel fanns tillgängliga på sjukhuset eller i undervisningen, såg de ett skriande behov och började en liten hjälpmedelsdistribution.

Från 2010 har de och deras besökare packat ner hjälpmedel i resväskor och suttit i rullstolar som donerats av företag och organisationer för att donera dem till sjukhuset i Indien. På sikt förstod de att det var ohållbart att förmedla hjälpmedel på det sättet. Idén att starta en mer ordnad hjälpmedelsdistribution växte fram.

De personer som utbildas får med sig nödvändig pedagogik för att kunna föra kunskapen vidare.

De som utbildas lär sig även pedagogik för att kunna föra kunskapen vidare.

 

Hjälpmedel utan gränser startade hösten 2013 då vi började bygga upp vår verksamhet i försiktig takt. Syftet är att distribuera hjälpmedel till undervisning och till sjukhus länder där hjälpmedel ännu inte är praxis. Hjälpmedlen ska framförallt användas som hjälp till självhjälp för patienter under sjukhusvistelsen och i undervisning av studenter.

HUG undervisar också i förflyttningsteknik, Basal Kroppskännedom och fysisk aktivitet. De personer som utbildas får med sig nödvändig pedagogik för att kunna föra kunskapen vidare.
Vi hoppas kunna inspirera till ny hjälpmedelsproduktion på plats i Indien i ett partner-samarbete mellan Sverige och Indien och planerar samarbete med fler länder i framtiden. Vi ser ett enormt behov och stor möjlighet till att höja livskvalitén för många människor. Välkommen att hjälpa oss genom att bli medlem eller samarbetspartner!