Samarbete med universitetssjukhus

Hjälpmedel utan gränser har ett samarbete med Pravara Institute of Medical Science (PIMS) som ligger ca 350 km inåt landet från Mumbai i staten Maharashtra i västra Indien. Det är en av de största och mest invånarrika staterna i Indien.

Universitetet/sjukhuset har successivt vuxit fram sedan början av 1900-talet genom ett nyttotänkande. En politiker inspirerade bönderna att bli självständiga genom att odla sockerrör och bygga Asiens första kooperativt ägda sockerfabrik. Sockerfabriken genererade skola och sjukstuga som växte till ett universitet med bl. a. läkare, tandläkare och mikrobiologutbildning, sjukgymnast- och sjuksköterskeutbildning upp till doktorandnivå.

Sjukstugan är idag ett sjukhus med c:a 800 sängplatser. Trafikolyckor skapar den största gruppen av patienter. Få hjälpmedel finns tillhands på sjukhuset vilket leder till ryggbesvär hos personal och anhöriga (lyfter/bär patienter) och ett passiviserande av patienterna och deras möjlighet till ett aktivt självständigt liv.

Ett diabetes-screeningprojekt 2011-2012 visade på en ca 7% diabetesprevalens vilket är jämförbart med urban miljö. De flesta fallen är inte diagnostiserade och upptäcks först när svåra komplikationer redan inträffat. Därför är behovet av diabeteshjälpmedel, såsom skor mm, stort.
Vill du donera eller samarbeta med oss, klicka på vår logo.