Nuvarande projekt

Hjälpmedel utan gränser samlar ihop och distribuerar hjälpmedel till länder där hjälpmedel ännu inte är praxis. Vi undervisar också i hur de används.
Vi har kontakt med hjälporganisationer, vårdinrättningar, hjälpmedelsföretag, tillverkare av hjälpmedel och medicinsk utrustning, frakt-/transportföretag samt personer med erfarenheter av bistånd och välgörenhet. Vi har fått hjälpmedel som av olika skäl inte används. De kan vara utbytta, kasserade men fullt brukbara, vi har också fått nya hjälpmedel som företagsgåvor.

Vi förmedlar initialt hjälpmedel till Indien och Pravara Institite of Medical Sciences (PIMS). En modell prövas och utvärderas för att andra platser och länder senare ska kunna komma ifråga.

Verksamhetens kostnader är till största delen distribution och frakt av hjälpmedel och upplägg och utveckling av information varför ekonomiska bidrag kommer att vara nödvändiga och redovisas. Aktiviteter såsom föredrag, seminarier, viss undervisning och mindre välgörenhetsaktiviteter kommer också i fråga men regleras noggrant med budget och revision.

Hjälpmedlen fraktas i nuläget med containerbåt från Göteborg till hamnen Nhava Sheva i Mumbai. Därefter bistår PIMS med att sköta den lokala transporten från Mumbai till Loni. När hjälpmedlen är på plats står HUG för distribution och utbildning.