Tack till våra samarbetspartners!

Stödet från våra partners är enormt viktigt!

Vill ditt företag eller verksamhet bli vår samarbetspartner? Vi är särskilt intresserade av er som har möjlighet att skänka nya eller begagnade hjälpmedel, eller har kontakt med potentiella mottagare. Vi är också i behov av hjälp med distribution. Vill ni hjälpa oss med ekonomiskt stöd är det också mycket välkommet.

Ni kontaktar oss här