Tack till våra sponsorer!

Stödet från våra sponsorer är enormt viktigt!

Vill ditt företag bli sponsor till oss? Vi är särkilt intresserad av er som då och då får hjälpmedel som ni kan skänka, eller har kontakt med potentiella mottagare. Vi är också i behov av hjälp med distribution. Vill ni hjälpa oss med ekonomiskt stöd är det också mycket välkommet.

Ni kontaktar oss här