Välkommen Human Care som ny samarbetspartner

Hjälpmedel utan Gränser har påbörjat ett samarbete med Human Care Group, ett medicintekniskt företag som bland annat tillverkar och levererar hjälpmedel. Samarbetet med välgörenhetsorganisationer är en del av företagets program för socialt ansvar med syfte  att  främja hjälp till självhjälp.

Human Cares donation av rollatorer kommer att gå till ett äldreboende och ett sjukhus  i Moçambique, Afrika, där de kommer att hjälpa människor med stora behov och små resurser.

Här i Sverige är till exempel rollatorer en vanlig del av att hjälpa den äldre generationen att vara aktiv längre i samhället och förebygga fallolyckor. I Mocambique finns inte ens rollatorer till nyopererade eller till de personer som knappt kan gå. För att hjälpmedlen ska användas säkert och till sin fulla potential kommer HUG i samarbete med Human Care m.fl. starta ett arbete med att skapa ett  pedagogiskt material till fysioterapeut,  sjukvårdspersonal och äldre eller sjuka t.ex. filmer, information med bilder som stöd till de som inte kan läsa. Ett kunskapsbyggande till människor som annars inte hade haft den möjligheten.

Vi är även mycket glada över Human Cares bidrag till fraktkostnaden.