HUG styrelse

Vi förmedlar hjälpmedel från Sverige till länder där hjälpmedel ännu inte är praxis och undervisar patienter, sjukgymnaster och vårdpersonal i hur hjälpmedlen används och hur kunskaperna förs vidare. Teamet undervisar även i förflyttningsteknik, Basal Kroppskännedom och fysisk aktivitet.

Hjälpmedel utan Gränser är en religiöst och politiskt obunden, icke vinstdrivande ideell förening. Hjälp till självhjälp är vårt ledord.

Kristina Kindblom

Kristina Kindblom

Vice ordförande

Legitimerad sjukgymnast.
Disputerade 2009, Karolinska Institutet (KI), Terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom (BK), högskolekompetens i pedagogik. Arbetar deltid på KI och har en gästprofessur på PIMS där hon undervisar i rörelsemedvetenhet, kommunikation, BK och kvalitativ forskningsmetod. Kristina är koordinator för lärar- och studentutbyte mellan KI och PIMS sjukgymnastutbildning sedan 2013/2014.

Helene Lidström

Helene Lidström

Ordförande

Leg. arbetsterapeut. Disputerade 2011 vid Karolinska institutet där hennes avhandling handlade om Nyttan av hjälpmedel för främst barn och ungdomar med rörelsehinder. Anställd som universitetslektor på enheten för arbetsterapi, inst. för Hälsa, Medicin och Vård, Linköpings universitet där hon undervisar och forskar. Forskningsintresse är att pröva insatser som kan öka delaktigheten i skolan hos barn och unga med funktionsnedsättning som inte når utbildningsmålen, där anpassning och stöd ofta är någon typ av hjälpmedel.

Ulla Wiberg

Ulla Wiberg

Sekreterare

Legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut sedan 1993. Ulla vikarierar på Karolinska Institutets sjuksköterskeprogram i förflyttning vid behov.
Bor och verkar på äldreboende i Fårösund, norra Gotland.
En av Ullas visioner är att bidra med en bit av sig själv till andra människor som behöver hjälp och stöd.

Göran Norberg

Göran Norberg

Hedersmedlem

Göran har under många år arrangerat HUGs hjälpmedelstransporter i containrar från Göteborgs hamn till Indien och Kuba och snart även till Mocambique. Tack Göran för ditt engagemang och varma hjärta.

Lars Lidström

Lars Lidström

Kassör
Ingegerd Nyberg

Ingegerd Nyberg

Styrelsemedlem
Ann-Katrin Hammarskiöld

Ann-Katrin Hammarskiöld

Styrelsemedlem

Är leg, sjukgymnast och ergonom och har arbetat på sjukhus inom olika discipliner, gjort hembesök hos barn med fysiska problem, varit egenföretagare som sjukgymnast, arbetat på vårdcentral med olika sjukdomstillstånd och avslutat min yrkesbana som ergonom inom företagshälsoverksamheter både som anställd och avslutningsvis som egenföretagare. Jag vill vara ett stöd för människor att ta tillvara sina resurser och förmågor, för att klara livssituationen på ett bra sätt.