Stort tack till alla våra medlemmar, sponsorer, frivilligarbetare, fraktbolag, partners och universitet i Indien. Er insats gör vårt arbete möjligt!

Särskilt tack till

Göran Nordberg på Vanguard för ovärderlig hjälp med frakt och distribution av hjälpmedel till Indien

Handicare som bidragit med värdefulla donationer i form av fina duschstolar och rollserslides samt ekonomiskt stöd

Nils Sallnäs på Panthera AB som bidragit med Panthera rullstolar

Maskin Media för värdefull hjälp att utveckla vår webbsida

Wilhelm Rising som utvecklat HUGs logotyp

Stefan Borg som skänkt en kartong med rullstolshandskar

Linds Ortopediska som skänkt ortoser och mallar till handskar