Inlägg av Hug

Fina hjälpmedel från Trust Care

Vi har fått många hjälpmedel framför allt rollatorer och duschpallar från Trust Care och är väldigt glada över det. Hjälpmedlen är nu levererade till Kuba och ett äldreboende och ett sjukhus i Moçambique, som knappt har ett sett den här typen av hjälpmedel tidigare. Stort tack till Trust Care!

Hjälpmedel från ett äldreboende till ett annat

Ordförande och vice ordförande Helene och Kristina hämtar några rullatorer som skänkts av ett äldreboende i Nacka. De har nu levererats till ett äldreboende i Moçambique där det inte fanns några förflyttningshjälpmedel tidigare annat än i form av träkäppar. Stora och små donationer kommer till stor nytta på sin slutdestination.  

Donation från Handicare

Handicare har åter generöst bidragit till vårt arbete, denna gång med ekonomiskt stöd. Stort tack! Ordförande Kristina har också fått bidrag att besöka Pravara i Indien där hon under de senaste veckorna bland annat undervisat vårdpersonal och elever på sjukhuset i Loni i förflyttningsteknik. Filmen visar elever som övar på att använda rollerslides.