Numera har flera avdelningar på sjukhuset i Pravara en rollator, en rullstol med borttagbara armstöd och minst en toalettförhöjning (för att minska huksittande). Nyttan av hjälpmedel och hur de ska användas börjar bli tydligt bland vårdpersonal, patienter och anhöriga. Glädjen i ögonen hos en patient som kan förflytta sig på egen hand efter lång tids passivitet går inte att ta miste på! Samarbetet med hjälpmedelsföretaget Handicare fortsätter och vi hoppas att de på sikt hittar en partner och kan börja producera hjälpmedel i Indien.