Många personer världen över saknar idag hjälpmedel, vilket kan medföra att personen blir beroende av andra eller inte kan ta sig ur sitt hem.

Att få ett hjälpmedel kan höja en människas livskvalité och vara direkt livsförlängande i och med att hjälpmedlet möjliggör för individen att vara aktiv.